• 855-MY-MANDIR
 • info@indiatemple.org
 • Phone number : 855-MY-MANDIR (855-696-2634)

  Aarti Hanumanji

  Aarti kejeye hanuman lalaa ki | Dusht dalan raghunath kala ki
  Jake bal se ghirdhar kape | Rog dhosh jake nikat na jhape
  Anjani putra maha baldhai | Santan ke prabhu sada sahai
  De bhira raghunath pathai | Lanka jare siya sudhi laye
  Lanka so kot samudar se khai | Jat pavansut bar na layi
  Lanka jare asur saghare | Siyaramji ke kaaj shavare
  Laxman murchit pade sakare | Aani sanjeevan pran ubhare
  Pethi patal tori jam-kare | Aahiravan ki bhuja ukhare
  Baye bhuja asurdal mare | Dahiye bhuja santjan tare
  Sur nar muni aarti utare | Jai jai jai hanuman uchare
  Kanchan thal kapor loo chayi | Aarti karat anjani mai
  Jo hanuman ji ke aarti gavey | Basi baykunt param pad pavey
  India Temple Organization
  PDF DOWNLOADS
  Aarti Hanuman Ji Ki
  Click here to listen Aarti
  Hanuman ji Bajrang Baan
  Click here to listen Bajrang Baan
  Sri Ram Chandra Kripalu Bhajman
  Click here to listen Sri Ram Chandra